Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.274 | upoważnienie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu Głównej Bibliotece Komunikacyjnej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.43 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.275 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2012.41 | decyzja z dnia 13 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "SETAR" w Siedlcach.

Dz.Urz.MS.2012.110 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1105/11.

Dz.Urz.ULC.2012.66 | komunikat z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.24 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.24 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.100 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.101 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.102 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.103 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.104 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.105 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.106 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.107 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Przekształcenie Zespołu Szkół dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dz.Urz.MS.2012.108 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.30 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.270 | upoważnienie z dnia 10 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Instytutowi Adama Mickiewicza.

Dz.Urz.MKiDN.2012.38 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz.

Dz.Urz.UKE.2012.37 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.30 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.262 | upoważnienie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.263 | upoważnienie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Organizacja egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2012.10 | komunikat z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Organizacja i prowadzenie strzelania z broni palnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i prowadzenie strzelania z broni palnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i prowadzenie strzelania z broni palnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i prowadzenie strzelania z broni palnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Organizacja i prowadzenie strzelania z broni palnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.40 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu zadaniowego do spraw cyfryzacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.19 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.PAA.2012.4 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2012.11 | komunikat z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2012.265 | decyzja z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.39 | decyzja z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.12 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.268 | decyzja z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.268 | decyzja z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.268 | decyzja z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.268 | decyzja z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2012.261 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw partnerstwa publiczno - prywatnego.

Dz.Urz.MG.2012.19 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2012.53 | postanowienie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2012.52 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2012.52 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2012.52 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2012.52 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2012.52 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.53 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.53 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.53 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.53 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.53 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt obowiązujący