Departmental acts

Odstąpienie od przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów.

Dz.Urz.KGP.2020.47 | decyzja z dnia 1 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykreślenie oznaczenia lokalizacji "EPGW*" dla stacji stałej służby lotniczej.

Dz.Urz.ULC.2020.46 | ogłoszenie z dnia 10 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "WITKÓW".

Dz.Urz.ULC.2020.45 | ogłoszenie z dnia 10 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Belmont (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2020.43 | decyzja z dnia 3 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MR.2020.19 | zarządzenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bolonii.

Dz.Urz.MSZ.2020.41 | zarządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2020.139 | zarządzenie z dnia 8 września 2020 r. | Akt utracił moc

Kontynuowanie finansowania w roku 2020 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2020.8/9.74 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.20 | zarządzenie z dnia 3 września 2020 r. | Akt utracił moc

Dofinansowanie ze środków funduszu leśnego działań realizowanych w parkach narodowych w 2021 r.

B.I.LP.2020.8/9.61 | zarządzenie z dnia 30 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zasady i sposób działania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.8/9.59 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zasady i sposób działania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.8/9.59 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zasady i sposób działania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.8/9.59 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zasady i sposób działania stałych zespołów zadaniowych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.8/9.59 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2020.41 | decyzja z dnia 8 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad windykacji należności w Ministerstwie Sportu.

Dz.Urz.MSpor.2020.50 | zarządzenie z dnia 4 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2020.42 | zarządzenie z dnia 4 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2020.67 | obwieszczenie z dnia 7 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2020.75 | zarządzenie z dnia 4 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.Urz.MZ.2020.66 | zarządzenie z dnia 4 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2020.35 | decyzja z dnia 2 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Szkole Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjaviku.

Dz.Urz.MEN.2020.26 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2020.64 | zarządzenie z dnia 2 września 2020 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MS.2020.204 | obwieszczenie z dnia 1 września 2020 r. | Akt jednorazowy