Departmental acts

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Korolówce-Osadzie.

Dz.Urz.MRiRW.2012.31 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kowalu.

Dz.Urz.MRiRW.2012.32 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie.

Dz.Urz.MRiRW.2012.33 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowosielcach.

Dz.Urz.MRiRW.2012.34 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potoczku.

Dz.Urz.MRiRW.2012.35 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Różańcu.

Dz.Urz.MRiRW.2012.36 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siennicy Różanej.

Dz.Urz.MRiRW.2012.37 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Lubiejewie.

Dz.Urz.MRiRW.2012.38 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Studzieńcu.

Dz.Urz.MRiRW.2012.39 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie.

Dz.Urz.MRiRW.2012.40 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Dąbrowie.

Dz.Urz.MRiRW.2012.41 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2012.66 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zespół do spraw promocji zatrudnienia obywateli polskich w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2013.12 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2012.7 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

Dz.Urz.MSW.2012.58 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.61 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.62 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2012.58 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Dz.Urz.MS.2012.140 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1416/11.

Dz.Urz.ULC.2012.76 | komunikat z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 724/12.

Dz.Urz.ULC.2012.78 | komunikat z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 760/12.

Dz.Urz.ULC.2012.77 | komunikat z dnia 27 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.322 | pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Cena 1m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.40 | komunikat z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Likwidacja Przedszkola Wojskowego Nr 63 w Czarnem przy Jednostce Wojskowej Nr 4224 w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2012.316 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2012.42 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2012.42 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2012.42 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2012.42 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2012.42 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2012.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2012.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2012.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2012.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2012.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2012.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2012.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2012.320 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dz.Urz.MZ.2012.63 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dz.Urz.MZ.2012.63 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dz.Urz.MZ.2012.63 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Dz.Urz.MZ.2012.63 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.315 | upoważnienie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.314 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.314 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.314 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.314 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.314 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników".

Dz.Urz.MNiSW.2012.57 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dz.Urz.KGPSP.2012.16 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.313 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku.

Dz.Urz.GUS.2012.39 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku.

Dz.Urz.GUS.2012.39 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku.

Dz.Urz.GUS.2012.39 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Białymstoku.

Dz.Urz.GUS.2012.39 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2012.38 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2012.38 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2012.38 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2012.38 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2012.38 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2012.38 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2012.38 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2012.45 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.323 | upoważnienie z dnia 20 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny