Dzienniki resortowe

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2021.3.24 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dz.Urz.MZ.2021.19 | zarządzenie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.20 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2020 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2021.29 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za luty 2021 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.23 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za luty 2021 r.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.22 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w San Pedro Garza García (Meksykańskie Stany Zjednoczone).

Dz.Urz.MSZ.2021.10 | decyzja z dnia 4 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2021.18 | zarządzenie z dnia 5 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Odtworzenie świadectwa.

Dz.Urz.MEiN.2021.27 | ogłoszenie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MEiN.2021.26 | zarządzenie z dnia 2 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dysponenta środków budżetu państwa w części 25 - Kultura fizyczna.

Dz.Urz.MKDNiS.2021.14 | zarządzenie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKDNiS.2021.13 | obwieszczenie z dnia 2 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Birkirkarze (Republika Malty).

Dz.Urz.MSZ.2021.9 | decyzja z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych.

Dz.Urz.MRPiT.2021.17 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2021.5 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Wytycznych w sprawie przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kategorii I".

Dz.Urz.MON.2021.27 | decyzja z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Opracowywanie Indywidualnych Programów Szkolenia (IPS).

Dz.Urz.ULC.2021.8 | wytyczne z dnia 2 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2021.28 | decyzja z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2021.28 | decyzja z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2021.28 | decyzja z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.25 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Dz.Urz.MEiN.2021.23 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Dz.Urz.MEiN.2021.23 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.22 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Powierzenie Centrum Informatycznemu Edukacji przetwarzania danych osobowych.

Dz.Urz.MEiN.2021.21 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2021.9 | komunikat z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2021.8 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2021.4 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie sformowania Centralnego Zespołu Sportowego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2021.25 | decyzja z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2021.16 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Tryb składania i przeprowadzania analizy oświadczeń o stanie majątkowym.

Dz.Urz.MEiN.2021.19 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Tryb składania i przeprowadzania analizy oświadczeń o stanie majątkowym.

Dz.Urz.MEiN.2021.19 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2021.14 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRiPSp.2021.6 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych w 2021 r.

Dz.Urz.MKDNiS.2021.12 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący