Departmental acts

Ustalenie unikalnego numeru identyfikującego receptę.

NFZ.2012.75 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 763/10.

Dz.Urz.ULC.2012.103 | komunikat z dnia 8 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2012.60 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2012.71 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2012.71 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2012.71 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

NFZ.2012.71 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do spraw Instytucji Artystycznych.

Dz.Urz.MKiDN.2012.58 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Udostępnianie sądom powszechnym danych z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Dz.Urz.MS.2012.165 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.418 | upoważnienie z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Regulamin Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.79 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2013 r.

Dz.Urz.MS.2012.164 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wydawanie zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa.

Dz.Urz.MON.2012.422 | decyzja z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.77 | decyzja z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.30 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.416 | upoważnienie z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2012.420 | decyzja z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Resortowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

Dz.Urz.MS.2012.163 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2012.419 | decyzja z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Dz.Urz.MON.2012.419 | decyzja z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2012.62 | decyzja z dnia 5 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Halifax (Kanada).

Dz.Urz.MSZ.2012.33 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Heraklion (Republika Grecka).

Dz.Urz.MSZ.2012.34 | zarządzenie z dnia 4 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

Dz.Urz.GUM.2012.24 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie lub zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

Dz.Urz.GUM.2012.29 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1065/11.

Dz.Urz.ULC.2012.100 | komunikat z dnia 2 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 341/12.

Dz.Urz.ULC.2012.101 | komunikat z dnia 2 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 455/12.

Dz.Urz.ULC.2012.99 | komunikat z dnia 2 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2012.52 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Blokowanie wydatków budżetowych w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.412 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.412 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.412 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Blokowanie wydatków budżetowych w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.412 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.411 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.411 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.411 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dz.Urz.MNiSW.2012.67 | zarządzenie z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dz.Urz.MNiSW.2012.67 | zarządzenie z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Dz.Urz.MNiSW.2012.67 | zarządzenie z dnia 31 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.413 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2012.414 | decyzja z dnia 31 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.99 | zarządzenie z dnia 31 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2012.59 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2012.59 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2012.59 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2012.59 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2019.24 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2019.24 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dz.Urz.MZ.2012.79 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy audytorów krajowych kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2012.98 | obwieszczenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dz.Urz.KGP.2012.60 | zarządzenie z dnia 30 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Program Szczepień Ochronnych na rok 2013.

Dz.Urz.MZ.2012.78 | komunikat z dnia 29 października 2012 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2012.77 | obwieszczenie z dnia 29 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie "Procedury obsługi przez NFZ formularzy serii E100 oraz dokumentu 81".

NFZ.2012.70 | zarządzenie z dnia 29 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie "Procedury obsługi przez NFZ formularzy serii E100 oraz dokumentu 81".

NFZ.2012.70 | zarządzenie z dnia 29 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2012.12.129 | decyzja z dnia 29 października 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2012.58 | zarządzenie z dnia 29 października 2012 r. | Akt jednorazowy

Koordynatorzy do spraw systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.97 | decyzja z dnia 26 października 2012 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

NFZ.2012.69 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.96 | decyzja z dnia 26 października 2012 r. | Akt indywidualny

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Dz.Urz.WUG.2012.95 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Dz.Urz.WUG.2012.95 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym

Dz.Urz.WUG.2012.95 | zarządzenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2012.76 | obwieszczenie z dnia 26 października 2012 r. | Akt utracił moc