Departmental acts

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2012.58 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2012.58 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2012.58 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2012.58 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2011 r.

Dz.Urz.NBP.2012.13 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.Urz.MKiDN.2012.62 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.Urz.MKiDN.2012.62 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Skład Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2012.65 | komunikat z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.66 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2013.

Dz.Urz.NBP.2012.14 | uchwała z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.70 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013.

Dz.Urz.MKiDN.2012.67 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2012.69 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy "Zachęty" - Narodowej Galerii Sztuki oraz nadanie jej statutu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.64 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana statusu Filharmonii Narodowej w Warszawie na państwową instytucję artystyczną oraz nadanie statutu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.70 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana statusu Filharmonii Narodowej w Warszawie na państwową instytucję artystyczną oraz nadanie statutu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.70 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana statusu Teatru Narodowego na państwową instytucję artystyczną oraz nadanie statutu.

Dz.Urz.MKiDN.2012.68 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady do spraw transportu intermodalnego.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.84 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGSG.2012.82 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.57 | komunikat z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.81 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.105 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.104 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.442 | decyzja z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2012.80 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2013.1.13 | decyzja z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Dz.Urz.KNF.2012.20 | uchwała z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Dz.Urz.KNF.2012.20 | uchwała z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Dz.Urz.KNF.2012.20 | uchwała z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Centrum Informacji o Środowisku.

Dz.Urz.MŚ.2013.2 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.3 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2013 r.

Dz.Urz.ULC.2012.115 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.CBA.2012.43 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy