Departmental acts

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGSG.2012.82 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.57 | komunikat z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.81 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.105 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.104 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2012.87 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.

Dz.Urz.MON.2012.442 | decyzja z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2012.80 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2013.1.13 | decyzja z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Dz.Urz.KNF.2012.20 | uchwała z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Dz.Urz.KNF.2012.20 | uchwała z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową.

Dz.Urz.KNF.2012.20 | uchwała z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Centrum Informacji o Środowisku.

Dz.Urz.MŚ.2013.2 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.3 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2013 r.

Dz.Urz.ULC.2012.115 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.CBA.2012.43 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.46 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zasób wykładowców w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.44 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.434 | pełnomocnictwo z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.435 | pełnomocnictwo z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.436 | pełnomocnictwo z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.433 | pełnomocnictwo z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.55 | komunikat z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statusu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.31 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2012.28 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Data, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2012 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2012 FP IX).

Dz.Urz.URPLWMiPB.2012.1.1 | komunikat z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2012.16 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz.Urz.MZ.2012.85 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz.Urz.MZ.2012.85 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.103 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2012.111 | decyzja z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2012.102 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Decyzja w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.82 | komunikat z dnia 20 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący