Departmental acts

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2012.61 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2012.61 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2012.61 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2012.103 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2012.458 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2012.99 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu)

Dz.Urz.MSP.2012.17 | pełnomocnictwo z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wdrożenie w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Systemu zapewnienia jakości w lotnictwie".

Dz.Urz.MON.2012.457 | decyzja z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.102 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.101 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2012.100 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.7 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.7 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.6 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.6 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.5 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.8 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.455 | pełnomocnictwo z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołani członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2012.77 | komunikat z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie terminu egzaminu prokuratorskiego.

Dz.Urz.MS.2012.179 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu egzaminu sędziowskiego.

Dz.Urz.MS.2012.178 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1006/12.

Dz.Urz.ULC.2012.128 | komunikat z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1024/11.

Dz.Urz.ULC.2012.129 | komunikat z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1260/12.

Dz.Urz.ULC.2012.125 | komunikat z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 743/10.

Dz.Urz.ULC.2012.126 | komunikat z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminu dla operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Dz.Urz.ULC.2012.130 | decyzja z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2012.76 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2012.60 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Wykonywanie zadań obronnych w 2013 roku.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.86 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 564/12.

Dz.Urz.ULC.2012.124 | komunikat z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Dz.Urz.MC.2012.37 | decyzja z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2013.1 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Lublin.

Dz.Urz.ULC.2012.120 | ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.98 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.99 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2012.99 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2012.97 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2012.97 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2012.97 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2012.96 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2012.96 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2012.96 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Ramowy regulamin organizacyjny biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.1.10 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Ramowy regulamin organizacyjny biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.1.10 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2012.121 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2012.21 | komunikat z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę Inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2012.23 | komunikat z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2012.22 | komunikat z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2012.24 | komunikat z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 200/07.

Dz.Urz.ULC.2012.122 | komunikat z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 564/12.

Dz.Urz.ULC.2012.123 | komunikat z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zlecenie jednostkom naukowo-badawczym realizacji tematów badawczych począwszy od 2013 roku.

B.I.LP.2013.1.15 | decyzja z dnia 17 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.451 | upoważnienie z dnia 14 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny