Departmental acts

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi.

Dz.Urz.MSW.2013.19 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Wydanie Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.

Dz.Urz.KNF.2013.6 | uchwała z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wykaz obszarów badawczych i wykaz badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Dz.Urz.MRiRW.2013.1 | ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.5 | pełnomocnictwo z dnia 7 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.6 | pełnomocnictwo z dnia 7 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie.

Dz.Urz.MNiSW.2013.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw aplikacji mobilnych oraz informatyzacji stanowiska leśniczego.

B.I.LP.2013.2.21 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.2.20 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.2.22 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. serwisu technicznego systemu informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.2.22 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. tworzenia raportów Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.2.23 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia Technikum Leśnemu w Warcinie.

Dz.Urz.MŚ.2013.12 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.11 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiany terytorialne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Knyszyńska".

B.I.LP.2013.2.19 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X2.

Dz.Urz.KGP.2013.5 | decyzja z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.10 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.10 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2013.6 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSW.2013.5 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.462 | upoważnienie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2013.

Dz.Urz.MKiDN.2012.85 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Legitymacja pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.29 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Legitymacja pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.29 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dz.Urz.MKiDN.2012.88 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2013.1 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityka) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2013.1 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.3 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2012.86 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Określenie zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.49 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2012.49 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2012.464 | decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dz.Urz.CBA.2012.53 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok.

NFZ.2012.104 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Utrata mocy decyzji nr 35/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Dz.Urz.CBA.2012.55 | decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2012.465 | decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 2. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2012.468 | decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2012.466 | decyzja z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym instrukcji kancelaryjnej.

Dz.Urz.CBA.2012.47 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym instrukcji kancelaryjnej.

Dz.Urz.CBA.2012.47 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb rozliczenia się funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego z obowiązków służbowych.

Dz.Urz.CBA.2012.54 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2012.23 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2012 r. | Akt jednorazowy