Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Płocku.

Dz.Urz.GUM.2013.1 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.11 | pełnomocnictwo z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.12 | pełnomocnictwo z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2013.2 | komunikat z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2013.4 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2013.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.13 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2013.3 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1153/12.

Dz.Urz.ULC.2013.7 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1210/12.

Dz.Urz.ULC.2013.10 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 179/04.

Dz.Urz.ULC.2013.9 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 502/11.

Dz.Urz.ULC.2013.6 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 794/11.

Dz.Urz.ULC.2013.8 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.10 | upoważnienie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Złożenie wniosku o odtworzenie świadectwa.

Dz.Urz.MEN.2013.1 | ogłoszenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2013.2 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Unieważnienie pieczęci urzędowych.

Dz.Urz.MON.2013.9 | komunikat z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MAiC.2013.1 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.2 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.13 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie gęstości drewna dla gatunków nieobjętych rozporządzeniem.

B.I.LP.2013.2.30 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2013.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2013.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dz.Urz.MZ.2013.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2013.3 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2013.3 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2013.3 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.GUS.2013.1 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2013.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2013.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.5 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2013.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Nabór na aplikację ogólną w 2013 r.

Dz.Urz.MS.2013.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 280/12.

Dz.Urz.ULC.2013.5 | komunikat z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2013.3 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2013.2 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2013.4 | decyzja z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2013.1 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2013.7 | decyzja z dnia 9 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy