Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Projektów Informatycznych.

Dz.Urz.MC.2013.2 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.1 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.1 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2014.20 t.j. | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1362/12.

Dz.Urz.ULC.2013.12 | komunikat z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2013.6 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2013.8 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.9 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2013.10 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Szczecinie.

Dz.Urz.MS.2013.11 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2013.12 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MS.2013.28 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie.

Dz.Urz.MS.2013.29 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2013.30 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2013.30 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2013.31 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MS.2013.5 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2013.24 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2013.24 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.13 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.17 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.32 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.32 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2013.20 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.22 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.33 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.14 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.14 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.34 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.15 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.15 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.35 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.36 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora.

Dz.Urz.MNiSW.2013.5 | komunikat z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MNiSW.2013.6 | komunikat z dnia 23 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2013.1 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.13 | pełnomocnictwo z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Płocku.

Dz.Urz.GUM.2013.1 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.11 | pełnomocnictwo z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.12 | pełnomocnictwo z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.4 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2013.2 | komunikat z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2012 r.

Dz.Urz.GUS.2013.4 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2013.2 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.13 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2013.3 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1153/12.

Dz.Urz.ULC.2013.7 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 1210/12.

Dz.Urz.ULC.2013.10 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 179/04.

Dz.Urz.ULC.2013.9 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 502/11.

Dz.Urz.ULC.2013.6 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 794/11.

Dz.Urz.ULC.2013.8 | komunikat z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.10 | upoważnienie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Złożenie wniosku o odtworzenie świadectwa.

Dz.Urz.MEN.2013.1 | ogłoszenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2013.2 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2013 r. | Akt jednorazowy

Unieważnienie pieczęci urzędowych.

Dz.Urz.MON.2013.9 | komunikat z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt indywidualny