Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.33 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.11 | komunikat z dnia 18 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.10 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Środki finansowe przyznane na działalność upowszechniającą naukę w 2012 r.

Dz.Urz.MNiSW.2013.25 | komunikat z dnia 18 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Dz.Urz.MRiRW.2013.6 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.27 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen.

Dz.Urz.KGSG.2013.13 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2013.67 | decyzja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Promocja absolwentów uczelni wojskowych w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2013.66 | decyzja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Promocja absolwentów uczelni wojskowych w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2013.66 | decyzja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2013.12 | decyzja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.134 | zarządzenie z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2013.12 | zarządzenie z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.133 | zarządzenie z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dz.Urz.MNiSW.2013.33 | orzeczenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.2 | zarządzenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.2 | zarządzenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2013.12 | uchwała z dnia 12 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.64 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.65 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.66 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.67 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.68 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2013.20 | wytyczne z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania systemu szkoleń w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2013.4.49 | zarządzenie z dnia 8 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady działalności klubów wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.63 | decyzja z dnia 8 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zasady działalności klubów wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.63 | decyzja z dnia 8 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Kudypy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

B.I.LP.2013.4.47 | zarządzenie z dnia 7 marca 2013 r. | Akt obowiązujący