Departmental acts

Promocja absolwentów uczelni wojskowych w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2013.66 | decyzja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Promocja absolwentów uczelni wojskowych w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2013.66 | decyzja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2013.12 | decyzja z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.134 | zarządzenie z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2013.12 | zarządzenie z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.133 | zarządzenie z dnia 13 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dz.Urz.MNiSW.2013.33 | orzeczenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.2 | zarządzenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.2 | zarządzenie z dnia 12 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2013.12 | uchwała z dnia 12 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.64 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.65 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.66 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.67 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja nr 7 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r.

B.I.LP.2013.4.68 | decyzja z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi.

Dz.Urz.KGP.2013.20 | wytyczne z dnia 11 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania systemu szkoleń w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2013.4.49 | zarządzenie z dnia 8 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady działalności klubów wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.63 | decyzja z dnia 8 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zasady działalności klubów wojskowych.

Dz.Urz.MON.2013.63 | decyzja z dnia 8 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Obręby leśne Nadleśnictwa Kudypy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

B.I.LP.2013.4.47 | zarządzenie z dnia 7 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2013.8 | zarządzenie z dnia 6 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2013.9 | zarządzenie z dnia 5 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Biuru Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Dz.Urz.MSiT.2013.6 | zarządzenie z dnia 5 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2013.61 | decyzja z dnia 5 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2013.61 | decyzja z dnia 5 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2013.40 | decyzja z dnia 5 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2013.10 | zarządzenie z dnia 5 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Dz.Urz.MSZ.2013.5 | zarządzenie z dnia 2 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Dz.Urz.MSZ.2013.5 | zarządzenie z dnia 2 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Dz.Urz.MSZ.2013.5 | zarządzenie z dnia 2 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Dz.Urz.MSZ.2013.5 | zarządzenie z dnia 2 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".

Dz.Urz.MZ.2013.11 | zarządzenie z dnia 1 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin musztry w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.18 | zarządzenie z dnia 1 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin musztry w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.18 | zarządzenie z dnia 1 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Stopnie alarmowe.

Dz.Urz.WUG.2013.11 | zarządzenie z dnia 1 marca 2013 r. | Akt utracił moc