Dzienniki resortowe

Powołanie Rady Oświaty Polonijnej.

Dz.Urz.MEiN.2021.40 | zarządzenie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2021.40 | decyzja z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie zaktualizowanego rocznego planu egzaminów teoretycznych na 2021 r.

Dz.Urz.ULC.2021.12 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MI.2021.16 | zarządzenie z dnia 19 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji).

Dz.Urz.MKDNiS.2021.22 | zarządzenie z dnia 19 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2021.7 | komunikat z dnia 19 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju.

Dz.Urz.MRPiT.2021.22 | zarządzenie z dnia 19 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2021.6 | komunikat z dnia 19 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.39 | zarządzenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2021.39 | zarządzenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Legitymacje służbowe kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2021.45 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku "GRÓJEC-SŁOMCZYN".

Dz.Urz.ULC.2021.11 | ogłoszenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.ULC.2021.10 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2021.34 | zarządzenie z dnia 15 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2021.2 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw wsparcia udziału polskiego przemysłu obronnego w Europejskim Funduszu Obronnym.

Dz.Urz.MRPiT.2021.21 | zarządzenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.11 | obwieszczenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2021 r.

Dz.Urz.GUS.2021.10 | komunikat z dnia 17 marca 2021 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MEiN.2021.37 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie negocjacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2021.23 | zarządzenie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2021".

Dz.Urz.NDAP.2021.2 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji.

Dz.Urz.KGP.2021.22 | decyzja z dnia 16 marca 2021 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MRPiT.2021.20 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MRPiT.2021.20 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z samorządem terytorialnym.

Dz.Urz.MEiN.2021.35 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Monitorowania Zagrożeń.

Dz.Urz.MI.2021.14 | zarządzenie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt obowiązujący