Departmental acts

Określenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym trybu zatwierdzania programów kontroli.

Dz.Urz.CBA.2013.24 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Określenie zasad wykonywania czynności konwojowo-ochronnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.17 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad wykonywania czynności konwojowo-ochronnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.17 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Dz.Urz.CBA.2013.18 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Dz.Urz.CBA.2013.18 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Organizacja Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lucieniu.

Dz.Urz.CBA.2014.21 t.j. | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie komisji dokonującej oceny predyspozycji kandydata do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.20 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.22 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.22 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.22 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.22 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji nr 1/08 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 stycznia 2008 r.

Dz.Urz.CBA.2013.16 | decyzja z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie decyzji nr 38/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 19 marca 2010 r.

Dz.Urz.CBA.2013.15 | decyzja z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb dokonywania ustaleń danych telekomunikacyjnych oraz sprawozdawczość ich uzyskiwania.

Dz.Urz.CBA.2013.21 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.34 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.145 | upoważnienie z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.146 | upoważnienie z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Dokonanie zmiany danych na liście maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KNF.2013.16 | komunikat z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2013.160 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1478/12.

Dz.Urz.ULC.2013.68 | komunikat z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.149 | decyzja z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2013.17 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Obręby leśne Nadleśnictwa Susz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

B.I.LP.2013.7.96 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Komendzie Głównej Policji Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej.

Dz.Urz.KGP.2013.43 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dz.Urz.KGP.2013.45 | decyzja z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2013.148 | decyzja z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2013.44 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MC.2013.15 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.21 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.21 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Powierniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2013.21 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Dokonanie zmiany danych na liście maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2013.13 | komunikat z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Funkcjonowanie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.7.92 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: statut Przedsiębiorstwa Państwowego "ROBUT" w Nowym Wiśniczu.

Dz.Urz.MS.2013.220 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut Przedsiębiorstwa Państwowego GARDIA.

Dz.Urz.MS.2013.221 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2013.7.91 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2013.52 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie.

Dz.Urz.MSWiA.2013.49 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pyłem wulkanicznym.

Dz.Urz.ULC.2013.67 | wytyczne z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2013.51 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2013.66 | ogłoszenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.6.85 | zarządzenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt utracił moc