Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nagrody Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Dz.Urz.MSZ.2013.25 | zarządzenie z dnia 1 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2013.2 | zarządzenie z dnia 1 października 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie zespołu zadaniowego ds. testów przedwdrożeniowych nowego systemu obiegu dokumentowi spraw w PGL LP.

B.I.LP.2013.11.119 | zarządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt utracił moc

Regulaminy funkcjonowania poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP.

B.I.LP.2013.11.123 | decyzja z dnia 27 września 2013 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie warunków technicznych na drewno wielkowymiarowe iglaste.

B.I.LP.2013.11.121 | zarządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.11.122 | zarządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2013.11.120 | zarządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2013.275 | zarządzenie z dnia 27 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych

Dz.Urz.MS.2013.271 | zarządzenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego Zakładu Karnego w Grodkowie.

Dz.Urz.MS.2013.273 | zarządzenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dz.Urz.KGPSP.2013.18 | zarządzenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.240 | decyzja z dnia 26 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2013.274 | zarządzenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zakładu Karnego w Grodkowie.

Dz.Urz.MS.2013.272 | zarządzenie z dnia 26 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.29 | zarządzenie z dnia 25 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2013.84 | decyzja z dnia 25 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw propagowania samorządowych Kart Dużych Rodzin.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.28 | zarządzenie z dnia 25 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.270 | zarządzenie z dnia 25 września 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.237 | upoważnienie z dnia 24 września 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.238 | upoważnienie z dnia 24 września 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szuka.

Dz.Urz.GUS.2013.38 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szuka.

Dz.Urz.GUS.2013.38 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie opłat N.O.F. (Non Objection Fee).

Dz.Urz.ULC.2013.86 | decyzja z dnia 24 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej dysponentem środków budżetu państwa.

Dz.Urz.MON.2013.236 | decyzja z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.60 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.60 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania "Instrukcji o organizacji pracy Tymczasowych Rejonów Przeładunkowych (TRP)".

Dz.Urz.MTBiGM.2013.59 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.58 | decyzja z dnia 24 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.58 | decyzja z dnia 24 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.71 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Dz.Urz.MZ.2013.35 | zarządzenie z dnia 24 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki

Dz.Urz.MSWiA.2013.70 | postanowienie z dnia 23 września 2013 r. | Akt indywidualny

Warunki i sposoby korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Dz.Urz.KGP.2013.83 | decyzja z dnia 23 września 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposoby korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Dz.Urz.KGP.2013.83 | decyzja z dnia 23 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia zbioru danych osobowych "Licencja".

Dz.Urz.KGP.2013.82 | decyzja z dnia 23 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.241 | decyzja z dnia 20 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.14 | zarządzenie z dnia 20 września 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.230 | upoważnienie z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.235 | pełnomocnictwo z dnia 19 września 2013 r. | Akt indywidualny

Jednostka budżetowa - Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2013.232 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

Dz.Urz.MON.2013.229 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Usprawnienie systemów komunikacji elektronicznej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.227 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.233 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.233 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.233 | decyzja z dnia 19 września 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.30 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.231 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2013.28 | zarządzenie z dnia 19 września 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2013.37 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw promocji i upowszechniania czytelnictwa.

Dz.Urz.MKiDN.2013.34 | zarządzenie z dnia 18 września 2013 r. | Akt utracił moc