Departmental acts

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2013.303 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie.

Dz.Urz.MS.2013.304 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie.

Dz.Urz.MS.2013.304 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2013.305 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.306 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.306 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2013.306 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2013.307 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2013.307 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2013.307 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie.

Dz.Urz.MS.2013.308 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Opolu.

Dz.Urz.MS.2013.309 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Opolu.

Dz.Urz.MS.2013.309 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2013.310 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2013.311 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie.

Dz.Urz.MS.2013.312 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2013.313 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.315 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2013.315 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MS.2013.317 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy adwokackiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.320 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy adwokackiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2013.320 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2013.314 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminy radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2013.314 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.48 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej".

Dz.Urz.MON.2013.338 | decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej".

Dz.Urz.MON.2013.338 | decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej".

Dz.Urz.MON.2013.338 | decyzja z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2013.53 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.31 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.93 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2014.1 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.99 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.99 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.99 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.89 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie organizacji hierarchicznej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.89 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

NFZ.2013.80 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

NFZ.2013.80 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

NFZ.2013.80 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

NFZ.2013.80 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

NFZ.2013.80 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

NFZ.2013.80 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

NFZ.2013.80 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Dz.Urz.MRiRW.2013.44 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.69 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.69 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MIniR.2013.3 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Instrukcje Techniczne do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Dz.Urz.ULC.2013.112 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lądowiska w Chrcynnie.

Dz.Urz.ULC.2013.111 | ogłoszenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Służbie Wywiadu Wojskowego "Regulaminu Pracy w Służbie Wywiadu Wojskowego".

Dz.Urz.MON.2013.402 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Wytyczne do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego.

Dz.Urz.MC.2013.36 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2013.110 | decyzja z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2013.52 | obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.1 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych.

Dz.Urz.MSZ.2013.32 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.33 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.33 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.331 | pełnomocnictwo z dnia 11 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny