Departmental acts

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2015.110 t.j. | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2015.110 t.j. | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

NFZ.2013.89 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych.

Dz.Urz.PKRUS.2013.37 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.70 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.70 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.71 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2013.73 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.72 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.72 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.361 | decyzja z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie tabliczki identyfikacyjnej.

Dz.Urz.MON.2013.363 | decyzja z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2013.68 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.344 | upoważnienie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.345 | upoważnienie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.346 | pełnomocnictwo z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt indywidualny

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2013.332 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Dz.Urz.UKE.2013.56 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 790-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2013.57 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.359 | decyzja z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.359 | decyzja z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestru wojskowych lotniczych urządzeń naziemnych.

Dz.Urz.MON.2013.357 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2013.55 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2013.334 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zasady organizowania i funkcjonowania sal tradycji w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.358 | decyzja z dnia 18 grudnia 2013 r. | Akt obowiązujący