Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Straż Graniczną.

Dz.Urz.KGSG.2014.13 | decyzja z dnia 21 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu i trybu planowania budżetu w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.10 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2014.2 | komunikat z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2014.4 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie dni wolnych od służby i pracy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2014.2 | decyzja z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGPSP.2014.5 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2014.4 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej

Dz.Urz.KGSG.2014.9 | decyzja z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ochrony przesyłek i organizacji obsługi pocztowej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji i prowadzenia strzelania z broni strzeleckiej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.6 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Lista zatwierdzonych placówek naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2014.7 | komunikat z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2014.27 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.25 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.25 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.25 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2014.8 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2014.8 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2014.8 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2014.1 | komunikat z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.18 | upoważnienie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie nazwy wyróżniającej "Braniewska" 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego,

Dz.Urz.MON.2014.20 | decyzja z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2014.19 | decyzja z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.31 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2014.7 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.Urz.MŚ.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Stosowanie w ośrodkach Straży Granicznej Instrukcji o psach służbowych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.3 | decyzja z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.7 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.4 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.24 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.24 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.MSZ.2014.2 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.MSZ.2014.2 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2014.3 | decyzja z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2014.1 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.19 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lądowiska w Świebodzicach.

Dz.Urz.ULC.2014.1 | ogłoszenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei w Polsce za 2012 rok".

Dz.Urz.MIniR.2014.5 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.4 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.4 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.5 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc