Departmental acts

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Dz.Urz.KGP.2014.7 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2014.1 | komunikat z dnia 17 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.18 | upoważnienie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie nazwy wyróżniającej "Braniewska" 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego,

Dz.Urz.MON.2014.20 | decyzja z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2014.19 | decyzja z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.31 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2014.7 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.Urz.MŚ.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Stosowanie w ośrodkach Straży Granicznej Instrukcji o psach służbowych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.3 | decyzja z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.7 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowy plan kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.4 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.24 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.24 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.MSZ.2014.2 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.MSZ.2014.2 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Polityki zarządzania ryzykiem w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2014.3 | decyzja z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2014.1 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.19 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lądowiska w Świebodzicach.

Dz.Urz.ULC.2014.1 | ogłoszenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei w Polsce za 2012 rok".

Dz.Urz.MIniR.2014.5 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.4 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.4 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.5 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.16 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.17 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędy Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.18 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.15 | upoważnienie z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

System kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2014.2 | decyzja z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.16 | decyzja z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.4 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko zastępcy Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2014.5 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚ.2014.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚ.2014.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2014.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.MG.2014.4 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców.

Dz.Urz.MNiSW.2014.6 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie systemu zarządzania jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2014.13 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.13 | decyzja z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.13 | decyzja z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.13 | decyzja z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Sportu".

Dz.Urz.MSiT.2014.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2014.3 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Dz.Urz.WUG.2014.12 | decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze.

Dz.Urz.WUG.2014.11 | decyzja z dnia 7 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy