Departmental acts

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.40 | upoważnienie z dnia 31 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych".

B.I.LP.2014.3.18 | decyzja z dnia 31 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.33 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2014.100 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.37 | upoważnienie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Informowanie o nastrojach społecznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.39 | decyzja z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dz.Urz.MPiPSp.2014.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.12 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej nauki.

Dz.Urz.MNiSW.2014.12 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powoływanie biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej.

Dz.Urz.UKE.2014.5 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.

Dz.Urz.MS.2014.34 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych.

Dz.Urz.KGP.2014.8 | decyzja z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.30 | decyzja z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.28 | decyzja z dnia 29 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.26 | decyzja z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.21 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie norm wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.23 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.22 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.35 | upoważnienie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.36 | upoważnienie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2014.8 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2014.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ordynariatu Polowego.

Dz.Urz.MON.2014.32 | decyzja z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego systemu informatycznego "Baza aktów prawnych Szefa ABW".

Dz.Urz.ABW.2014.6 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSW.2014.6 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2014.11 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia badań psychofizjologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.18 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSW.2014.5 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2014 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2014.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2014.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2014.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Gospodarka transportowa w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2014.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2014 r. z siedzibą w Białymstoku.

Dz.Urz.MS.2014.10 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2014 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2014.22 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2014 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2014.11 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2014 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2014.12 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2014 r. | Akt indywidualny