Departmental acts

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X-26 P

Dz.Urz.KGP.2014.17 | decyzja z dnia 18 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2014.14 | decyzja z dnia 18 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2014.30 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Drzewa mateczne uznane w 2013 roku.

B.I.LP.2014.3.14 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Obiekty zachowawcze uznane w 2013 roku.

B.I.LP.2014.3.16 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Program przeglądów strukturalnych samolotów typu CESSNA serii 100.

Dz.Urz.ULC.2014.9 | wytyczne z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Wyłączone drzewostany nasienne uznane w 2013 roku.

B.I.LP.2014.3.15 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.46 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.1 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2014.5 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Dz.Urz.MKiDN.2014.7 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2014.6 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.49 | upoważnienie z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Decyzja Budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.45 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie imienia patrona Jednostce Wojskowej FORMOZA.

Dz.Urz.MON.2014.71 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez Jednostkę Wojskową Komandosów.

Dz.Urz.MON.2014.70 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez pododdziały 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.

Dz.Urz.MON.2014.63 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie Komitetu Monitorującego Strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MIniR.2014.10 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej Geografii Wojskowej

Dz.Urz.MON.2014.55 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki okolicznościowej Służby Metrologii Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2014.67 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego

Dz.Urz.MON.2014.58 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 36. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2014.64 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.66 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.

Dz.Urz.MON.2014.54 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 35. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.61 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu Olsztyn.

Dz.Urz.MON.2014.51 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu.

Dz.Urz.MON.2014.50 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu.

Dz.Urz.MON.2014.68 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

Dz.Urz.MON.2014.52 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Komendy Portu Wojennego Gdynia

Dz.Urz.MON.2014.56 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Dz.Urz.MON.2014.60 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba w Nowej Dębie.

Dz.Urz.MON.2014.53 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2014.47 | decyzja z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2014.29 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Przedsiębiorstwu Odzieżowemu "RAKON" w Raciborzu.

Dz.Urz.MS.2014.71 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.44 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2014.5 | komunikat z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie Regulaminu gospodarowania ZFŚS w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.3.19 | decyzja z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu ponownego egzaminu prokuratorskiego.

Dz.Urz.MS.2014.63 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu ponownego egzaminu sędziowskiego.

Dz.Urz.MS.2014.62 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.1 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy