Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw monitorowania zmian w procedurze karnej.

Dz.Urz.MS.2014.83 | zarządzenie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Procedura przygotowywania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MIniR.2014.18 | zarządzenie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 42 - Sprawy wewnętrzne.

Dz.Urz.MSWiA.2014.11 | decyzja z dnia 7 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wskazanie osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).

Dz.Urz.MON.2014.86 | decyzja z dnia 7 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2014.10 | zarządzenie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Centrum Zarządzania Kryzysowego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2014.12 | zarządzenie z dnia 7 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Przestrzeganie zasad ochrony dóbr kulturalnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.83 | decyzja z dnia 6 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.80 | decyzja z dnia 6 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2014.78 | decyzja z dnia 6 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Legitymacja pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dz.Urz.CBA.2014.2 | zarządzenie z dnia 5 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Legitymacja pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Dz.Urz.CBA.2014.2 | zarządzenie z dnia 5 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych.

Dz.Urz.MON.2014.77 | decyzja z dnia 5 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Nadzór nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych.

Dz.Urz.MON.2014.77 | decyzja z dnia 5 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Realizacja współzawodnictwa sportowego w 2014 r. w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.82 | decyzja z dnia 5 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.21 | zarządzenie z dnia 5 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.21 | zarządzenie z dnia 5 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.22 | zarządzenie z dnia 5 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2014.76 | decyzja z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2014.76 | decyzja z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2014.76 | decyzja z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2014.76 | decyzja z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2014 r.

Dz.Urz.MS.2014.82 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2014 r.

Dz.Urz.MS.2014.80 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2014.10 | obwieszczenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.52 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.52 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.52 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.52 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.52 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2014.8 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.53 | zarządzenie z dnia 4 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lądowiska w Debrznie.

Dz.Urz.ULC.2014.12 | ogłoszenie z dnia 3 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MIniR.2014.15 | zarządzenie z dnia 3 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Określanie zasięgu terytorialnego, przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw.

B.I.LP.2014.4.20 | zarządzenie z dnia 3 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Określanie zasięgu terytorialnego, przebiegu granic oraz nazw nadleśnictw.

B.I.LP.2014.4.20 | zarządzenie z dnia 3 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie wytycznych w sprawie wykonywania lotów w strefach zakazanych.

Dz.Urz.ULC.2014.15 | decyzja z dnia 3 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykaz zarządzających obiektami naziemnymi lub nawodnymi, nad którymi obowiązuje strefa P.

Dz.Urz.ULC.2014.16 | ogłoszenie z dnia 3 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2014.13 | decyzja z dnia 3 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2014.4 | decyzja z dnia 3 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2014.1 | informacja z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.16 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.50 | decyzja z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Dz.Urz.PAA.2014.1 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Dz.Urz.MIniR.2014.17 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2014 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji karabinu BT SPR300 kal. 300 Whisper.

Dz.Urz.KGP.2014.20 | decyzja z dnia 27 lutego 2014 r. | Akt utracił moc