Departmental acts

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiR.2014.25 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.97 | decyzja z dnia 24 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Informatycznemu Edukacji.

Dz.Urz.MEN.2014.4 | zarządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2014.2 | zarządzenie z dnia 24 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lądowiska w Koszalinie - Zegrzu Pomorskim.

Dz.Urz.ULC.2014.22 | ogłoszenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2014.11 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Określenie kryteriów małej i dużej organizacji.

Dz.Urz.ULC.2014.24 | wytyczne z dnia 21 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dz.Urz.MON.2014.96 | decyzja z dnia 21 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.95 | pełnomocnictwo z dnia 20 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSW.2014.15 | zarządzenie z dnia 20 marca 2014 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji w sprawie nadania szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Uzbrojenia

Dz.Urz.MON.2014.94 | decyzja z dnia 20 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych.

Dz.Urz.MSW.2014.16 | obwieszczenie z dnia 20 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Obieg elektronicznego dokumentów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dz.Urz.MKiDN.2014.16 | zarządzenie z dnia 19 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2014.14 | zarządzenie z dnia 19 marca 2014 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2014.10 | zarządzenie z dnia 19 marca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2014.15 | zarządzenie z dnia 19 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2014.87 | zarządzenie z dnia 19 marca 2014 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.10 | komunikat z dnia 18 marca 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.11 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2014 r. | Akt nienormatywny