Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Dz.Urz.MNiSW.2014.40 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Dz.Urz.GUM.2014.19 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2014.50 | decyzja z dnia 10 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Dz.Urz.MG.2014.13 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.96 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.96 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.96 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.96 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.96 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.96 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2014.49 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.97 | decyzja z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2014.94 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.243 | pełnomocnictwo z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2014.242 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Planowanie i koordynacja działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.237 | decyzja z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2014.303 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Standard Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe.

Dz.Urz.MON.2014.240 | decyzja z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Pełnomocników Ministra Obrony Narodowej do Spraw Kontroli.

Dz.Urz.MON.2014.238 | decyzja z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.235 | decyzja z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.49 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Sposób tworzenia danych lotniczych

Dz.Urz.ULC.2014.49 | wytyczne z dnia 7 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Sposób tworzenia danych lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2014.50 | wytyczne z dnia 7 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.15 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania resortowych założeń do oferty offsetowej dla systemu WISŁA.

Dz.Urz.MON.2014.231 | decyzja z dnia 4 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Przyznane kategorie naukowe jednostkom naukowym.

Dz.Urz.MNiSW.2014.38 | komunikat z dnia 4 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Przyznane kategorie naukowe jednostkom naukowym.

Dz.Urz.MNiSW.2014.38 | komunikat z dnia 4 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe.

Dz.Urz.MIniR.2014.50 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.229 | decyzja z dnia 4 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dz.Urz.MKiDN.2014.29 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2014.227 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.224 | upoważnienie z dnia 2 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.225 | upoważnienie z dnia 2 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Dobór kandydatów na członków rad nadzorczych w niektórych podmiotach z udziałem Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.14 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Kontrola zarządcza w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2014.5 | decyzja z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Pomieszczenia, w których wykonuje się areszt dla cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2014.44 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MIniR.2014.48 | komunikat z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu do ustalenia zasad obliczania wskaźnika udziału kosztów w przychodach.

B.I.LP.2014.8/9.58 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu monitorowania zagrożeń w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2014.6 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2014.17 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2014.17 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2014 r. | Akt utracił moc