Departmental acts

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2014.48 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2014.48 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

Dz.Urz.MON.2014.272 | decyzja z dnia 31 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lądowiska w Milewie.

Dz.Urz.ULC.2014.53 | ogłoszenie z dnia 30 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.254 | upoważnienie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Krajowy Dyrektor do Spraw Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2014.255 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotów leczniczych.

Dz.Urz.MON.2014.253 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw polityki właścicielskiej.

Dz.Urz.MSP.2014.17 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i ustanowienie Święta Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.

Dz.Urz.MON.2014.263 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.269 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie.

Dz.Urz.MON.2014.270 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach.

Dz.Urz.MON.2014.258 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Dywizjonu Okrętów Wsparcia.

Dz.Urz.MON.2014.268 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Grupy Okrętów Rozpoznawczych.

Dz.Urz.MON.2014.257 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wielonarodowej Brygady w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2014.265 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

Dz.Urz.MON.2014.261 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża.

Dz.Urz.MON.2014.262 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy Orkiestry Wojskowej w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2014.259 | decyzja z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji.

Dz.Urz.GITD.2014.10 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi.

Dz.Urz.CBA.2014.11 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2014.51 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2014.23 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2014.81 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Komisja dyscyplinarna dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.78 | komunikat z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Komisja dyscyplinarna dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.79 | komunikat z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Udzielanie zamówień publicznych przez urzędy górnicze.

Dz.Urz.WUG.2014.80 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Likwidacja podmiotu leczniczego.

Dz.Urz.MON.2014.250 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Polityka informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze mediów elektronicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2014.46 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medyczny".

Dz.Urz.MON.2014.249 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Dz.Urz.KNF.2014.19 | uchwała z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Porozumienia zawarte przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.77 | komunikat z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.56 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Wydanie "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".

Dz.Urz.KNF.2014.17 | uchwała z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2014.45 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy

Komisja do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.88 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Komisja do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.88 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Komisja do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MFFiPR.2021.51 t.j. | zarządzenie z dnia 21 lipca 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Koordynacja, planowanie i realizacja badań naukowych w resorcie obrony.

Dz.Urz.MON.2014.248 | decyzja z dnia 21 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Koordynacja, planowanie i realizacja badań naukowych w resorcie obrony.

Dz.Urz.MON.2014.248 | decyzja z dnia 21 lipca 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady do spraw koordynacji zadań związanych z przyznaniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2014.41 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.247 | decyzja z dnia 21 lipca 2014 r. | Akt jednorazowy