Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw oceny wpływu sytuacji międzynarodowej na spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.19 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.15 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2014.24 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.49 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica koordynatora rozkładów lotów.

Dz.Urz.ULC.2014.57 | ogłoszenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2014.21 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2014.44 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.292 | decyzja z dnia 11 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2014.26 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2014.48 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji

Dz.Urz.MŚ.2014.51 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji

Dz.Urz.MŚ.2014.51 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji

Dz.Urz.MŚ.2014.51 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji

Dz.Urz.MŚ.2014.51 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Ocen Skutków Regulacji

Dz.Urz.MŚ.2014.51 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2013/59/Euratom.

Dz.Urz.MŚ.2014.50 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2014.8/9.65 | decyzja z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2014.8/9.65 | decyzja z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2014.47 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2014.47 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2014.17 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Przyjęcie nazwy wyróżniającej "Jaworski" przez Batalion Logistyczny 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2014.291 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.52 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.279 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.280 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2014.287 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2014.283 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Inspektoratu Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2014.285 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Szefostwa Geografii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2014.284 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.103 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.102 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w tekście Memorandum Paryskiego z 1982 r.

Dz.Urz.MIniR.2014.61 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Harmonogram wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2014.136 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 9837.

Dz.Urz.ULC.2014.54 | wytyczne z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Koniecpol Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

B.I.LP.2014.8/9.60 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Poziomy ufności danych.

Dz.Urz.ULC.2014.55 | wytyczne z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2014.13 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2014.13 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2014.13 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2014.61 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego.

Dz.Urz.MZ.2014.59 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2014.57 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.49 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2014.135 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie środków funduszu stabilizacji w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2014.8/9.64 | decyzja z dnia 5 sierpnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2014.24 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2014.60 | zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2014 r. | Akt jednorazowy