Departmental acts

Wytyczne do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015.

Dz.Urz.MKiDN.2014.39 | zarządzenie z dnia 29 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2014.40 | zarządzenie z dnia 29 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie decyzji Rady z 1978 r. w sprawie interpretacji terminu "grupa pełnomocników".

Dz.Urz.UPRP.2014.16 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zespół do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2014.89 | zarządzenie z dnia 26 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2014.88 | zarządzenie z dnia 26 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.87 | zarządzenie z dnia 26 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2014.91 | zarządzenie z dnia 26 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.6 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.7 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.9 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.10 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.11 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.13 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.14 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.17 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.18 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.19 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Zasad dotyczących opłat.

Dz.Urz.UPRP.2014.5 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Zasad dotyczących opłat.

Dz.Urz.UPRP.2014.12 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Zasady 53 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2014.15 | informacja z dnia 26 września 2014 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.316 | upoważnienie z dnia 25 września 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji o gospodarce sprzętem, materiałami i wyposażeniem kulturalno-oświatowym".

Dz.Urz.MON.2014.315 | decyzja z dnia 25 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.26 | zarządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.27 | zarządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2014.157 | zarządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej PIAST.

Dz.Urz.MS.2014.158 | zarządzenie z dnia 25 września 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.314 | pełnomocnictwo z dnia 24 września 2014 r. | Akt indywidualny

Dysponowanie miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy.

Dz.Urz.MON.2014.312 | decyzja z dnia 24 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.

Dz.Urz.KGP.2014.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt utracił moc

Metody i formy przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.

Dz.Urz.KGP.2014.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt utracił moc

Metody i formy przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.

Dz.Urz.KGP.2014.65 | zarządzenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej dla lotniska Radom - Sadków.

Dz.Urz.ULC.2014.67 | ogłoszenie z dnia 24 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2014.313 | decyzja z dnia 24 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.311 | decyzja z dnia 24 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia ramowego regulaminu pracy dla izb i urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2014.34 | zarządzenie z dnia 23 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2014.66 | decyzja z dnia 23 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2014.66 | decyzja z dnia 23 września 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2014.64 | zarządzenie z dnia 23 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2014.39 | zarządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2014.39 | zarządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2014.39 | zarządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2014.39 | zarządzenie z dnia 22 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie kwalifikowania policjantów na analityków kryminalnych.

Dz.Urz.KGP.2014.63 | decyzja z dnia 22 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Powszechne e-uslugi administracji publicznej na platformie ePUAP".

Dz.Urz.MC.2014.19 | zarządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt utracił moc

Raport konwersji dla śmigłowców CAT.

Dz.Urz.ULC.2014.65 | wytyczne z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.86 | decyzja z dnia 19 września 2014 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu kontroli zarządczej w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2014.8 | zarządzenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2014.68 | obwieszczenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2014.66 | obwieszczenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2014.67 | obwieszczenie z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2014.20 | decyzja z dnia 19 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2014.51 | postanowienie z dnia 18 września 2014 r. | Akt indywidualny

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2014.18 | zarządzenie z dnia 18 września 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg testu konkursowego na aplikację ogólną w 2014 r.

Dz.Urz.MS.2014.154 | zarządzenie z dnia 17 września 2014 r. | Akt utracił moc