Departmental acts

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.58 | komunikat z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.57 | komunikat z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.56 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2015.

Dz.Urz.ABW.2014.35 | decyzja z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2014.26 | decyzja z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MF.2014.48 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2014.56 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie nazwy wyróżniającej "Ziemi Ryńskiej" przez 112. Batalion Remontowy.

Dz.Urz.MON.2014.363 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.368 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 43. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2014.368 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 56. Bazy Lotniczej.

Dz.Urz.MON.2014.367 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Transportu Lublin.

Dz.Urz.MON.2014.366 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2014.365 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin.

Dz.Urz.MON.2014.370 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu.

Dz.Urz.MON.2014.369 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 82. Batalionu Ewakuacji Sprzętu.

Dz.Urz.MON.2014.372 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Dywizjonu Okrętów Podwodnych.

Dz.Urz.MON.2014.371 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2014.49 | komunikat z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.123 | decyzja z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Archiwizowanie akt zakończonych postępowań sprawdzających.

Dz.Urz.CBA.2014.15 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2014.14 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie.

Dz.Urz.PKRUS.2014.30 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie.

Dz.Urz.PKRUS.2014.30 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "SASANKA" w Świnoujściu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.29 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "SASANKA" w Świnoujściu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.29 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "SASANKA" w Świnoujściu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.29 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.28 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.28 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.28 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2014.25 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2014.25 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2014.26 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju.

Dz.Urz.PKRUS.2014.26 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.27 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu.

Dz.Urz.PKRUS.2014.27 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie.

Dz.Urz.PKRUS.2014.31 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

B.I.LP.2014.12.93 | decyzja z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy decyzji nr 93/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 marca 2011 r.

Dz.Urz.CBA.2014.19 | decyzja z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.122 | decyzja z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2014.26 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2014.16 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2014.12.88 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2014.18 | zarządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Procesu Barcelońskiego: Unia dla Śródziemnomorza

Dz.Urz.MSZ.2016.16 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wykaz lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2013 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów.

Dz.Urz.ULC.2014.78 | ogłoszenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.362 | decyzja z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Biobójczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2014.77 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2014.24 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.62 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.62 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.62 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.62 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.62 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2014.135 | decyzja z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2014.135 | decyzja z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2014.29 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący