Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2015.1 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Jednolity rzeczowy wykaz akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2015.1.4 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.13 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.13 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.13 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.13 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego ds. Systemu Zarządzania MSS.

Dz.Urz.PKRUS.2014.41 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie nazwy wyróżniającej "Chojnicki" przez 34. Batalion Radiotechniczny.

Dz.Urz.MON.2014.405 | decyzja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2014.25 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego.

Dz.Urz.MON.2014.403 | decyzja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Dz.Urz.MON.2014.402 | decyzja z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Kodeksu etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2014.37 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Kodeksu etyki pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2014.37 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2014.89 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2014.91 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.392 | upoważnienie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2014.393 | upoważnienie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2014.130 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

NFZ.2014.84 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2014.61 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nienormatywny

Sposób uzyskiwania i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych.

Dz.Urz.KGP.2014.140 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wydanie Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dz.Urz.KNF.2015.11 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń.

Dz.Urz.KNF.2015.12 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2014.179 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.43 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2014.43 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.67 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.68 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.68 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2014.68 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2014.69 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

NFZ.2014.83 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie jednostki budżetowej - Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem.

Dz.Urz.MON.2014.387 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2014 r.

Dz.Urz.MON.2014.390 | decyzja z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie honorowej nagrody dla polonijnego produktu roku.

Dz.Urz.MSZ.2014.32 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie honorowej nagrody dla polonijnego produktu roku.

Dz.Urz.MSZ.2014.32 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Utworzenie magazynu centralnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2014.33 | rozkaz z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie magazynu centralnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2014.33 | rozkaz z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2014.34 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dz.Urz.MON.2014.386 | decyzja z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2014 r.

Dz.Urz.MON.2014.385 | decyzja z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy