Departmental acts

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.1 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.8 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.6 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.6 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.7 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.7 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.9 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.4 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie pełnomocnictw i upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.5 | decyzja z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw Młodych Lekarzy.

Dz.Urz.MZ.2015.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.4 | regulamin z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.4 | regulamin z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzory formularzy stosowanych przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie trybu pracy oraz zakresu zadań komisji konkursowej.

Dz.Urz.MC.2015.4 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2015.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.3 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.110 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.56 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustalenie Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.56 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.

Dz.Urz.MF.2015.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.

Dz.Urz.MF.2016.29 t.j. | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.

Dz.Urz.MF.2015.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych.

Dz.Urz.MF.2015.4 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.GDDKiA.2015.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2015.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dz.Urz.KGPSP.2015.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2015.4 | decyzja z dnia 5 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2014.94 | ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2014.94 | ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Rzeszów-Jasionka.

Dz.Urz.ULC.2014.93 | ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący