Departmental acts

Zmiana decyzji w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.66 | decyzja z dnia 13 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.68 | zarządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2015.94 | zarządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2015.16 | zarządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiany terytorialne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Środkowopomorskie".

B.I.LP.2015.4.62 | zarządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiany terytorialne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka".

B.I.LP.2015.4.63 | zarządzenie z dnia 13 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Przywidz - Katarynki.

Dz.Urz.ULC.2015.10 | ogłoszenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2015.9 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Postępowanie ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2015.18 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.30 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.30 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.31 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.31 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.31 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2015.32 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2015.32 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2015.32 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2015.32 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.33 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.33 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski".

Dz.Urz.NBP.2017.19 t.j. | uchwała z dnia 12 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.34 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.34 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych "System Informacji Operacyjnych".

Dz.Urz.KGP.2015.18 | decyzja z dnia 12 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie naboru na aplikację prokuratorską w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.93 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie naboru na aplikację sędziowską w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.92 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.35 | zarządzenie z dnia 12 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2015.17 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.13 | zarządzenie z dnia 11 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Rekomendacji P dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków.

Dz.Urz.KNF.2015.14 | uchwała z dnia 10 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe przyznanych poszczególnym jednostkom na 2014 r.

Dz.Urz.MKiDN.2015.8 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2015.7 | zarządzenie z dnia 10 marca 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2015.64 | zarządzenie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2015.64 | zarządzenie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą "Iuventus Plus".

Dz.Urz.MNiSW.2015.13 | zarządzenie z dnia 9 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Kontrola finansowa w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.5 | decyzja z dnia 6 marca 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona Oddziałowi Specjalnemu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

Dz.Urz.MON.2015.63 | decyzja z dnia 5 marca 2015 r. | Akt indywidualny

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2015.15 | zarządzenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2016.68 t.j. | zarządzenie z dnia 5 marca 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2015.15 | zarządzenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2015.15 | zarządzenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do "Programu zarządzania infrastrukturą turystyczną".

B.I.LP.2015.4.59 | zarządzenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do Projektu modyfikacji Programu "Aktywne udostępnianie lasu".

B.I.LP.2015.4.60 | zarządzenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za luty 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.16 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.17 | decyzja z dnia 5 marca 2015 r. | Akt jednorazowy