Departmental acts

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kaniów.

Dz.Urz.ULC.2015.27 | ogłoszenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Dz.Urz.MG.2015.15 | zarządzenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Dz.Urz.MG.2015.15 | zarządzenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Dz.Urz.MG.2015.15 | zarządzenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.156 | decyzja z dnia 29 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.17 | postanowienie z dnia 28 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2015.18 | zarządzenie z dnia 28 maja 2015 r. | Akt utracił moc

"Zasady dotyczące procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe".

Dz.Urz.KNF.2015.32 | uchwała z dnia 26 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie danymi z informatycznych systemów akcyzowych.

Dz.Urz.MF.2015.38 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).

Dz.Urz.MF.2015.37 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw bezpieczeństwa dokumentów sądowych.

Dz.Urz.MS.2015.163 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.Urz.MG.2015.14 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie konkursu ogłoszonego w ramach ogólnokrajowej akcji "Polska dla wszystkich".

Dz.Urz.MSZ.2015.18 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.48 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona i ustanowienie Święta Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Dz.Urz.MON.2015.152 | decyzja z dnia 25 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.15 | zarządzenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.15 | zarządzenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.15 | zarządzenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.15 | zarządzenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.15 | zarządzenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.15 | zarządzenie z dnia 25 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Dz.Urz.UKE.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Dz.Urz.UKE.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Dz.Urz.UKE.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2015.35 | decyzja z dnia 22 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P.

Dz.Urz.ULC.2015.25 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.151 | decyzja z dnia 22 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2015.36 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.23 | komunikat z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2015.29 | zarządzenie z dnia 21 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.ULC.2015.24 | decyzja z dnia 20 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na 23 rezerwacje częstotliwości.

Dz.Urz.UKE.2015.43 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.22 | komunikat z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2015.21 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2015.22 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu "Mobilność Plus".

Dz.Urz.MNiSW.2015.28 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu "Mobilność Plus".

Dz.Urz.MNiSW.2015.28 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc