Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2015.26 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.30 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Dz.Urz.MSWiA.2015.19 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.168 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.168 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.167 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2015.24 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2015.158 | decyzja z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Komisji ds. Złomowania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.18 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania komisji likwidacyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.16 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie specjalnych zapasów żywności.

Dz.Urz.KGPSP.2015.10 | rozkaz z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2015.159 | decyzja z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2015.160 | decyzja z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.23 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.27 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wymagania EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2015.33 | ogłoszenie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2015.36 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Mielec.

Dz.Urz.ULC.2015.31 | ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Mielec.

Dz.Urz.ULC.2015.31 | ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.

Dz.Urz.MF.2015.41 | interpretacja z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Organizacja procesu przyznawania Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.MSZ.2015.21 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw systemu informacyjnego Geoinfonet.

Dz.Urz.MŚ.2015.51 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.40 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2015.32 | decyzja z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród.

Dz.Urz.MNiSW.2015.34 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.38 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.38 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2015.37 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.15 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.19 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.20 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.22 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.23 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.25 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.26 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.28 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.29 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.30 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.16 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.17 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.18 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.21 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.24 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.27 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2015.157 | decyzja z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "karp zatorski" jako chroniona nazwa pochodzenia.

Dz.Urz.MRiRW.2015.8 | ogłoszenie z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja Techniczna bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Dz.Urz.ULC.2015.30 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację w porcie lotniczym Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2015.29 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania koncepcji budowy modułu obsługi kasowej.

B.I.LP.2015.7.103 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2015.7 | ogłoszenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym (GI.S-021-1/14).

B.I.LP.2015.7.104 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.50 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.7.102 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2015.54 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dz.Urz.PKRUS.2015.15 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy