Departmental acts

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych.

Dz.Urz.MF.2015.41 | interpretacja z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Organizacja procesu przyznawania Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.MSZ.2015.21 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw systemu informacyjnego Geoinfonet.

Dz.Urz.MŚ.2015.51 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.40 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt nienormatywny

Uchylenie decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2015.32 | decyzja z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród.

Dz.Urz.MNiSW.2015.34 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.38 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.38 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2015.37 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.15 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.19 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.20 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.22 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.23 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.25 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.26 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.28 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.29 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Dz.Urz.KNF.2015.30 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.16 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.17 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.18 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.21 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.24 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia kary pieniężnej w drodze decyzji.

Dz.Urz.KNF.2015.27 | decyzja z dnia 5 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2015.157 | decyzja z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Wniosek o zmianę wniosku o rejestrację nazwy "karp zatorski" jako chroniona nazwa pochodzenia.

Dz.Urz.MRiRW.2015.8 | ogłoszenie z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Instrukcja Techniczna bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Dz.Urz.ULC.2015.30 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację w porcie lotniczym Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2015.29 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Zadaniowego ds. opracowania koncepcji budowy modułu obsługi kasowej.

B.I.LP.2015.7.103 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2015.7 | ogłoszenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym (GI.S-021-1/14).

B.I.LP.2015.7.104 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.50 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2015.7.102 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2015.54 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dz.Urz.PKRUS.2015.15 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kaniów.

Dz.Urz.ULC.2015.27 | ogłoszenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Dz.Urz.MG.2015.15 | zarządzenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Dz.Urz.MG.2015.15 | zarządzenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego.

Dz.Urz.MG.2015.15 | zarządzenie z dnia 29 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.156 | decyzja z dnia 29 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.17 | postanowienie z dnia 28 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2015.18 | zarządzenie z dnia 28 maja 2015 r. | Akt utracił moc

"Zasady dotyczące procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe".

Dz.Urz.KNF.2015.32 | uchwała z dnia 26 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie danymi z informatycznych systemów akcyzowych.

Dz.Urz.MF.2015.38 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Dysponowanie danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).

Dz.Urz.MF.2015.37 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw bezpieczeństwa dokumentów sądowych.

Dz.Urz.MS.2015.163 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.Urz.MG.2015.14 | zarządzenie z dnia 26 maja 2015 r. | Akt obowiązujący