Departmental acts

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MŚ.2015.60 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.59 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2015.248 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2015.248 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kar pieniężnych w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/14/16/2012/JP.

Dz.Urz.KNF.2015.46 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/50/19/2012/2013/JP.

Dz.Urz.KNF.2015.47 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/51/20/2012/2013/JP.

Dz.Urz.KNF.2015.48 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Uchylenie decyzji w sprawie zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojskowego.

Dz.Urz.MON.2015.247 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2015.54 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.54 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla nauczycieli szkół artystycznych.

Dz.Urz.MKiDN.2015.36 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do opracowania map potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii i kardiochirurgii.

Dz.Urz.MZ.2015.38 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV.

Dz.Urz.MZ.2015.41 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.246 | decyzja z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2015.37 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii.

Dz.Urz.MZ.2015.39 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.33 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Odtworzenie świadectwa dojrzałości.

Dz.Urz.MEN.2015.30 | ogłoszenie z dnia 18 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.32 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.31 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.ULC.2015.41 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2015.14 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2015.14 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2018.2 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2018.2 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2018.2 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.27 | zarządzenie z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2015.29 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2015.45 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc