Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.35 | zarządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.32 | zarządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.31 | zarządzenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2015.46 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Rzeszowie.

Dz.Urz.MON.2015.260 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

Dz.Urz.MON.2015.257 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy Rejonowych Warsztatów Technicznych w Rzeszowie i Lublinie.

Dz.Urz.MON.2015.258 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.35 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2015.17 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dz.Urz.MSWiA.2015.36 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Skreślenie maklera papierów wartościowych z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2015.52 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2015.53 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Dz.Urz.MF.2015.56 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Bełchatów Kalduny.

Dz.Urz.ULC.2015.46 | ogłoszenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej.

Dz.Urz.MZ.2015.45 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej.

Dz.Urz.MZ.2015.45 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu Aktywności Społecznej Młodzieży na 2015 r.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.34 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

System zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.28 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie określenia procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.56 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.33 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.33 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.33 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie powołania Zespołu społecznych doradców Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2015.10 | decyzja z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.29 | zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Informacja o wykreśleniu oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej.

Dz.Urz.ULC.2015.45 | ogłoszenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2015.35 | postanowienie z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.251 | decyzja z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie listy agentów celnych.

Dz.Urz.MF.2015.55 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - Doc 4444.

Dz.Urz.ULC.2015.43 | wytyczne z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania "Podręcznika zarządzania przestrzenią powietrzną".

Dz.Urz.ULC.2015.44 | wytyczne z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2015.42 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.34 | komunikat z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

Dz.Urz.MŚ.2015.62 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

Dz.Urz.MŚ.2015.62 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

Dz.Urz.MŚ.2015.62 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Komisji do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

Dz.Urz.MŚ.2015.62 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.250 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MŚ.2015.60 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.59 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2015.248 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2015.248 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kar pieniężnych w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/14/16/2012/JP.

Dz.Urz.KNF.2015.46 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/50/19/2012/2013/JP.

Dz.Urz.KNF.2015.47 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/51/20/2012/2013/JP.

Dz.Urz.KNF.2015.48 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny