Departmental acts

Określenie wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Dz.Urz.KNF.2015.61 | uchwała z dnia 1 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość.

Dz.Urz.MS.2015.237 | komunikat z dnia 1 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2016.

Dz.Urz.NBP.2015.16 | uchwała z dnia 1 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Pozyskiwanie, wydatkowanie i rozliczanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Dz.Urz.KGSG.2015.88 | decyzja z dnia 30 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.46 | komunikat z dnia 30 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2015.2 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.114 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.114 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.114 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.114 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.

Dz.Urz.WUG.2015.89 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2015.82 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MS.2015.235 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MS.2015.235 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

Dz.Urz.MS.2015.235 | zarządzenie z dnia 26 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Dz.Urz.KGP.2015.109 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Dz.Urz.KGP.2015.109 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Dz.Urz.KGP.2015.109 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o rejestrację nazwy "kiełbasa biała parzona wielkopolska" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2015.81 | ogłoszenie z dnia 25 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.327 | decyzja z dnia 25 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie kontroli instytucjonalnej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2016.2.23 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2015.26 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.45 | komunikat z dnia 23 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.51 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2015.80 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2015.32 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2015 r. | Akt jednorazowy

Kategorie placówek Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.85 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.

B.I.LP.2016.1.1 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Konsultacyjnej przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.

B.I.LP.2016.1.1 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.44 | komunikat z dnia 20 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.81 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.81 | zarządzenie z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego.

Dz.Urz.MNiSW.2015.61 | komunikat z dnia 19 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.42 | komunikat z dnia 18 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.41 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2015 r. | Akt nienormatywny