Departmental acts

Powołanie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2015.64 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2015.64 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2015.335 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych.

NFZ.2015.92 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych.

NFZ.2015.92 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.243 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2015.30 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2015.33 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2015.89 | obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.54 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.54 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.332 | decyzja z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2015.49 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Yaounde (Republika Kamerunu).

Dz.Urz.MSZ.2015.51 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do opracowania projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dz.Urz.MZ.2015.83 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym.

Dz.Urz.MS.2015.242 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw ustandaryzowania kryteriów dyskwalifikacji potencjalnych dawców szpiku.

Dz.Urz.MZ.2015.82 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw ustandaryzowania kryteriów dyskwalifikacji potencjalnych dawców szpiku.

Dz.Urz.MZ.2015.82 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Uchylenie Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 listopada 2015 roku.

B.I.LP.2016.1.4 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie tymczasowego podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.1 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie tymczasowego podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.1 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mieszkowicach.

Dz.Urz.MRiRW.2015.91 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2015.47 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.92 | decyzja z dnia 9 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wydanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.330 | komunikat z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wydanie upoważnień.

Dz.Urz.MON.2015.331 | komunikat z dnia 8 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Data, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2015 do Farmakopei Polskiej wydanie X.

Dz.Urz.URPLWMiPB.2015.1 | komunikat z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sporządzenie dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

B.I.LP.2016.1.9 | decyzja z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sporządzenie dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

B.I.LP.2016.1.9 | decyzja z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sporządzenie dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

B.I.LP.2016.1.9 | decyzja z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sporządzenie dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

B.I.LP.2016.1.9 | decyzja z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Sporządzenie dokumentu pn. "Bilans otwarcia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe".

B.I.LP.2016.1.9 | decyzja z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Brzostowie.

Dz.Urz.MRiRW.2015.83 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MRiRW.2015.84 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bystrej.

Dz.Urz.MRiRW.2015.85 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Hańczowej.

Dz.Urz.MRiRW.2015.86 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nakle Śląskim.

Dz.Urz.MRiRW.2015.87 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowym Targu.

Dz.Urz.MRiRW.2015.88 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Powierciu.

Dz.Urz.MRiRW.2015.89 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sichowie Dużym.

Dz.Urz.MRiRW.2015.90 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 7 grudnia 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.86 | obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc