Departmental acts

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2016.5 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Wydanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2016.15 | komunikat z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.13 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Sterującego do spraw projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".

Dz.Urz.MIniR.2016.6 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Kontrola zarządcza w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.6 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 9 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.70 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2016.17 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2016.17 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2016.17 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2016.17 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2018.2 t.j. | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2018.2 t.j. | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2018.2 t.j. | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz.Urz.MIiB.2016.7 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz.Urz.MIiB.2016.7 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.7 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Dz.Urz.GUM.2016.3 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2016 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.9 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.8 | decyzja z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.24 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.6 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dz.Urz.MNiSW.2016.9 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.Urz.MF.2016.16 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz.

Dz.Urz.UKE.2016.20 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 174-230 MHz.

Dz.Urz.UKE.2016.20 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.67 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 7 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.68 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 8 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2016 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2016.69 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2016.7 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2016.7 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za styczeń 2016 r.

Dz.Urz.MF.2016.15 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.12 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.12 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.12 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych organów pomocniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.75 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeglądu przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.6 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2016.12 | decyzja z dnia 12 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2016 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2016.63 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.12 | decyzja z dnia 11 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2016.3 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za styczeń 2016 r.

Dz.Urz.MF.2016.14 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2016.6 | komunikat z dnia 9 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny