Departmental acts

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.7 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2016.82 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Oceny Skutków Regulacji.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.10 | zarządzenie z dnia 29 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Finansowanie ze środków, związanych z funduszem leśnym, niektórych działań w parkach narodowych.

B.I.LP.2016.4.61 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.Urz.MSiT.2016.4 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2016.8 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie".

B.I.LP.2016.4.68 | decyzja z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2016.29 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Główne kierunki szkolenia obronnego w działach administracji rządowej nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2016.

Dz.Urz.MNiSW.2016.14 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Centrum Cyfrowej Administracji.

Dz.Urz.MC.2016.5 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dz.Urz.MKiDN.2016.7 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu doradczego - Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2016.13 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu.

Dz.Urz.MKiDN.2016.8 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Dz.Urz.GITD.2016.4 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz kompleksów magazynowych przeznaczonych do przekazania Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2016.19 | decyzja z dnia 24 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2016.10 | komunikat z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Nałożenie kary pieniężnej w drodze decyzji o sygn. DPP/WPO/476/14/18/15/16/AK.

Dz.Urz.KNF.2016.13 | decyzja z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych!".

Dz.Urz.MNiSW.2016.12 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Szczególna ochrona materiałów kryptograficznych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.17 | decyzja z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz przedsiębiorców łączących funkcję zarządcy i przewoźnika kolejowego.

Dz.Urz.MIiB.2016.13 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.5 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie współpracy z mediami.

Dz.Urz.KGP.2016.7 | decyzja z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dz.Urz.KGP.2016.8 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.15 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.25 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.25 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.25 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.77 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.78 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu prokuratorskiego w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.79 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.80 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.14 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.14 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2016.9 | komunikat z dnia 19 lutego 2016 r. | Akt nienormatywny

Powołanie stałych zespołów osłony naukowej.

B.I.LP.2016.3.45 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie stałych zespołów osłony naukowej.

B.I.LP.2016.3.45 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.11 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.11 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.11 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.11 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.10 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.10 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2016.13 | decyzja z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.14 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do spraw Polityki Senioralnej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.9 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Dz.Urz.MIniR.2016.7 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2016.5 | zarządzenie z dnia 17 lutego 2016 r. | Akt utracił moc