Departmental acts

Ustalenie składu osobowego Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.49 | decyzja z dnia 24 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.49 | decyzja z dnia 24 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.67 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.114 | decyzja z dnia 24 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MIniR.2016.30 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.47 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kłajpedzie (Republika Litewska).

Dz.Urz.MSZ.2016.26 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.112 | decyzja z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania stałych zespołów osłony naukowej.

B.I.LP.2016.8/9.123 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.41 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.55 | decyzja z dnia 22 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Metody i formy wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2016.26 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2016.26 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2016.26 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.117 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.46 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.46 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.47 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Dz.Urz.GUM.2016.15 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r.

Dz.Urz.GUM.2016.11 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.51 | decyzja z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2016.70 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.48 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Lista organizacji badawczych i badań, na które zostały udzielone dotacje w rolnictwie ekologicznym w 2016 r.

Dz.Urz.MRiRW.2016.10 | ogłoszenie z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc