Departmental acts

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Valletcie (Republika Malty).

Dz.Urz.MSZ.2016.30 | decyzja z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

NFZ.2016.71 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

NFZ.2016.68 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

NFZ.2016.65 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

NFZ.2016.65 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

NFZ.2016.64 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

NFZ.2016.64 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej.

Dz.Urz.MIniR.2016.32 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2016.34 | decyzja z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Dz.Urz.KGP.2016.33 | decyzja z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dz.Urz.KGP.2016.35 | decyzja z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.PKRUS.2016.33 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gorlicach.

Dz.Urz.MKiDN.2016.41 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc