Departmental acts

Połączenie państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.62 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Połączenie państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.62 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Połączenie państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.62 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.103 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.103 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.103 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze 1017/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.128 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 102/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.124 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1106/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.129 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1228/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.130 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1554/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.131 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2020/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.132 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2085/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.133 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2449/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.134 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2566/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.135 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 383/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.125 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 642/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.126 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 84/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.123 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 967/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.127 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego imienia Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu.

Dz.Urz.MEN.2017.3 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.61 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do organizacji Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.

Dz.Urz.MSZ.2016.44 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2016.113 | obwieszczenie z dnia 27 października 2016 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wysokości opłat za wydanie, wznowienie, wymianę lub zamianę kart do tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.MIiB.2016.79 | obwieszczenie z dnia 27 października 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania systemu mierzenia obciążenia pracą sędziów (ważenia spraw).

Dz.Urz.MS.2016.204 | zarządzenie z dnia 27 października 2016 r. | Akt utracił moc

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.101 | decyzja z dnia 27 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2016.24 | zarządzenie z dnia 27 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1102/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.112 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1638/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.117 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1673/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.121 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1868/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.114 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1949/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.118 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1960/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.116 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2220/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.120 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2337/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.113 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2514/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.115 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 655/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.122 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 89/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.119 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana danych objętych wpisem na listę maklerów papierów wartościowych oraz listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2016.35 | komunikat z dnia 27 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.102 | zarządzenie z dnia 27 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2016.32 | zarządzenie z dnia 27 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz.Urz.MIiB.2016.77 | zarządzenie z dnia 27 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.59 | postanowienie z dnia 26 października 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zespołu do realizacji działań antykorupcyjnych.

Dz.Urz.PKRUS.2016.51 | zarządzenie z dnia 26 października 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.

Dz.Urz.MNiSW.2016.68 | zarządzenie z dnia 26 października 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych.

Dz.Urz.MNiSW.2016.68 | zarządzenie z dnia 26 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych.

Dz.Urz.MRiF.2016.11 | zarządzenie z dnia 26 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2016.110 | obwieszczenie z dnia 25 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.48 | zarządzenie z dnia 25 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.48 | zarządzenie z dnia 25 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.180 | decyzja z dnia 25 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2016.178 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2016.178 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2016.177 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Organizacja i szczegółowe zasady funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służby ruchu lotniczego.

Dz.Urz.MON.2016.176 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.47 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.47 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.47 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.47 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.47 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.47 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzanie projektów do realizacji oraz sposobu organizacji zarządzania projektami.

Dz.Urz.MC.2016.46 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.108 | decyzja z dnia 24 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego.

Dz.Urz.MC.2016.45 | decyzja z dnia 24 października 2016 r. | Akt jednorazowy