Departmental acts

Zdarzenie lotnicze nr 192/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.161 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2304/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.173 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2322/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.174 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2455/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.175 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 357/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.162 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 448/2011.

Dz.Urz.ULC.2016.163 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 583/2011.

Dz.Urz.ULC.2016.164 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 754/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.165 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 772/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.166 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 95/2011.

Dz.Urz.ULC.2016.159 | komunikat z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.181 | decyzja z dnia 4 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dz.Urz.MIiB.2016.81 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Dz.Urz.MEN.2017.4 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Dz.Urz.MEN.2017.4 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Rozwiązanie Rady do spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.118 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.205 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.205 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.205 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Dz.Urz.GUM.2016.28 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1063/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.154 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1458/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.149 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1487/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.137 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1538/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.138 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1561/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.139 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1576/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.140 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1581/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.141 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1590/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.155 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1615/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.142 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1700/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.156 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1806/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.157 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1814/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.158 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 226/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.150 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 236/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.136 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2465/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.143 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2512/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.144 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2522/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.145 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2543/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.146 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2561/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.147 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2691/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.148 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 279/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.151 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 453/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.152 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 808/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.153 | komunikat z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Połączenie państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.62 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Połączenie państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.62 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Połączenie państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.62 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.103 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.103 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.103 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze 1017/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.128 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 102/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.124 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1106/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.129 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1228/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.130 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1554/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.131 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2020/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.132 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2085/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.133 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2449/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.134 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2566/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.135 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 383/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.125 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 642/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.126 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 84/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.123 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 967/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.127 | komunikat z dnia 28 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego imienia Mikołaja Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP w Montrealu.

Dz.Urz.MEN.2017.3 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2016.61 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do organizacji Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.

Dz.Urz.MSZ.2016.44 | zarządzenie z dnia 28 października 2016 r. | Akt jednorazowy