Departmental acts

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.187 | decyzja z dnia 23 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.45 | komunikat z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.63 | postanowienie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.Urz.UKE.2016.206 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.Urz.MZ.2016.125 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dz.Urz.MZ.2016.125 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Dz.Urz.MRiF.2016.21 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.107 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MC.2016.49 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.37 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.50 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie terminów przyjęć do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok 2017.

Dz.Urz.ABW.2016.53 | decyzja z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGPSP.2016.26 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2016.25 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.73 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.74 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.44 | komunikat z dnia 21 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.43 | komunikat z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.42 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2016.69 | zarządzenie z dnia 18 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu.

Dz.Urz.MKiDN.2016.69 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2016.38 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Wdrożenie aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi wybranych procesów kadrowych.

B.I.LP.2016.12.179 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi wybranych procesów kadrowych.

B.I.LP.2016.12.179 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie aplikacji wspomagającej prowadzenie kontroli instytucjonalnej oraz obsługi wybranych procesów kadrowych.

B.I.LP.2016.12.179 | zarządzenie z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 124/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.186 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1326/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.188 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1380/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.189 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 142/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.183 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1735/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.198 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1739/2014.

Dz.Urz.ULC.2016.190 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 179/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.184 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2007/2015.

Dz.Urz.ULC.2016.200 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2418/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.201 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2430/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.202 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2460/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.191 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2472/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.192 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2541/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.193 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2542/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.203 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2558/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.204 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2590/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.205 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2591/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.206 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2617/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.194 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2644/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.195 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2650/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.196 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2739/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.197 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 625/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.199 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 713/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.187 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 95/2005.

Dz.Urz.ULC.2016.185 | komunikat z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.182 | decyzja z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2016.184 | decyzja z dnia 16 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy