Departmental acts

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.

Dz.Urz.GUM.2016.32 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2016.22 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Święta 34. Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2016.199 | decyzja z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2016.195 | decyzja z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2016.197 | decyzja z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017.

Dz.Urz.MSiT.2016.31 | decyzja z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017.

Dz.Urz.MSiT.2016.31 | decyzja z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2016.201 | decyzja z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2016.23 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.38 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzeń w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania ośrodków szkoleń Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.111 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania rekomendacji w zakresie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV).

Dz.Urz.MZ.2016.128 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2015 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów.

Dz.Urz.ULC.2016.212 | ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Krajowy Dyrektor do Spraw Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2016.190 | decyzja z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Lista obszarów badawczych i lista badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Dz.Urz.MRiRW.2016.45 | ogłoszenie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona Wojskowemu Biuru Historycznemu.

Dz.Urz.MON.2016.191 | decyzja z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych.

Dz.Urz.MIiB.2016.84 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.46 | komunikat z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt nienormatywny

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.76 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.189 | decyzja z dnia 30 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.64 | postanowienie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus.

Dz.Urz.MKiDN.2016.71 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2017.1.1 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych oraz postępowań doraźnych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.51 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - informatyzacja.

Dz.Urz.MC.2016.52 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

System kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - informatyzacja.

Dz.Urz.MC.2016.52 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus.

Dz.Urz.MKiDN.2016.70 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dz.Urz.MZ.2016.127 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Zarybiania.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.25 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Zarybiania.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.25 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Zarybiania.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.25 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.208 | decyzja z dnia 28 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Data, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2016 do Farmakopei Polskiej wydanie X.

Dz.Urz.URPLWMiPB.2016.1 | komunikat z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2016.37 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2016.44 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.36 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2016.211 | zarządzenie z dnia 25 listopada 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do monitorowania stosowania Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

Dz.Urz.MS.2016.209 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.74 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.74 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2016 r. | Akt obowiązujący