Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.77 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2017.8 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Rozwoju.

Dz.Urz.MRiF.2016.33 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2016.52 | decyzja z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2016.52 | decyzja z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Panamy.

Dz.Urz.MSZ.2016.52 | decyzja z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2016.53 | decyzja z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2016.53 | decyzja z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2016.53 | decyzja z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.219 | decyzja z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.29 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Dz.Urz.GUS.2016.49 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Metodyka prowadzenia postępowań administracyjnych, obiegu dokumentacji kontrolnej i jej weryfikacji.

Dz.Urz.GITD.2016.43 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie zbioru danych ALERT.

Dz.Urz.KGP.2016.76 | decyzja z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2016.249 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2017.

Dz.Urz.NBP.2016.11 | uchwała z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 1002/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.239 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1047/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.240 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 106/2004.

Dz.Urz.ULC.2016.231 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1564/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.241 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 160/2010.

Dz.Urz.ULC.2016.232 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1604/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.242 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1715/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.243 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1722/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.246 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1847/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.244 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1851/2013.

Dz.Urz.ULC.2016.248 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 210/2006.

Dz.Urz.ULC.2016.233 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2213/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.245 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 301/2007.

Dz.Urz.ULC.2016.229 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 370/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.247 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 418/2008.

Dz.Urz.ULC.2016.234 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 488/2010.

Dz.Urz.ULC.2016.235 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 630/2009.

Dz.Urz.ULC.2016.236 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 690/2010.

Dz.Urz.ULC.2016.237 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 739/2010.

Dz.Urz.ULC.2016.238 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 89/2012.

Dz.Urz.ULC.2016.230 | komunikat z dnia 20 grudnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej.

Dz.Urz.MS.2016.213 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Stawki jednostkowych opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2016.228 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do Spraw Szczegółowego Ustalenia Warunków Likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.51 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

Dz.Urz.MRiF.2016.32 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.47 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.113 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.114 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.52 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Blokowanie wydatków budżetowych w 2016 r.

Dz.Urz.MON.2016.207 | decyzja z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2016.213 | decyzja z dnia 15 grudnia 2016 r. | Akt utracił moc