Departmental acts

Ustanowienie Święta 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza.

Dz.Urz.MON.2017.8 | decyzja z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2017.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2017.2 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu.

Dz.Urz.MRiF.2017.20 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.5 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na opracowanie "Analiza zakresu kognicji sądów powszechnych w ujęciu prawno-porównawczym"

Dz.Urz.MS.2017.4 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2017.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw wdrożenia Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.18 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Unieważnienie pieczęci urzędowych.

Dz.Urz.MON.2017.3 | komunikat z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Operacji Cybernetycznych.

Dz.Urz.MON.2017.54 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Koszalinie.

Dz.Urz.MON.2017.6 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Koszalinie.

Dz.Urz.MON.2017.6 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2017.55 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Orkiestry Wojskowej w Świnoujściu.

Dz.Urz.MON.2017.56 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2017.57 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Dywizjonu Artylerii Rakietowej 5. Pułku Artylerii.

Dz.Urz.MON.2017.5 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.2 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie karty opisu stanowiska służbowego.

Dz.Urz.MON.2017.4 | decyzja z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania krajowych komisji do spraw chorób podlegających eliminacji.

Dz.Urz.MZ.2017.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzeń w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2016 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.16 | obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za grudzień 2016 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.15 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt nienormatywny

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem ZISAR.

Dz.Urz.MRiF.2017.17 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2017.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu modernizacji infrastruktury sportowej - edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.4 | decyzja z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej.

Dz.Urz.MS.2017.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej.

Dz.Urz.MS.2017.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.Urz.MSiT.2017.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.Urz.MSiT.2017.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym przyznano w 2016 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MON.2017.1 | obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2017.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2017.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Berlinie.

Dz.Urz.MRiF.2017.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki budżetowej - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Budapeszcie.

Dz.Urz.MRiF.2017.8 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do spraw związanych z finansowaniem działalności statutowej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.2 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do spraw związanych z finansowaniem działalności statutowej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.2 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Program Szczepień Ochronnych na rok 2017.

Dz.Urz.MZ.2017.1 | komunikat z dnia 4 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.13 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2017 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze nr 1053/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.11 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1054/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.12 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1062/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.13 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1064/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.14 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1070/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.15 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1071/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.16 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1075/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.17 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1078/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.18 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1086/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.19 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1092/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.20 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1110/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.3 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1150/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.2 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1412/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.4 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1420/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.5 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1437/2011.

Dz.Urz.ULC.2017.6 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1508/2014.

Dz.Urz.ULC.2017.8 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1714/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.1 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1790/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.7 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 870/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.9 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 988/2010.

Dz.Urz.ULC.2017.10 | komunikat z dnia 3 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Jednolity rzeczowy wykaz akt w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.1 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2017 r. | Akt utracił moc