Departmental acts

Metody realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Metody realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Metody realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Metody realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Metody realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.11 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MKiDN.2017.6 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Rzeszów-Jasionka.

Dz.Urz.ULC.2017.218 | ogłoszenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.8 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Sposób i tryb planowania budżetu w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.9 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb planowania budżetu w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.9 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Luduş (Rumunia).

Dz.Urz.MSZ.2017.10 | decyzja z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2017.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.216 | decyzja z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2017.217 | decyzja z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

NFZ.2017.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Port Saidzie (Arabska Republika Egiptu).

Dz.Urz.MSZ.2017.8 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.5 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Dz.Urz.MKiDN.2017.5 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MF.2018.119 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MF.2018.119 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MF.2018.119 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MF.2018.119 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MF.2020.111 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.30 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MF.2018.119 t.j. | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.30 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.30 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów".

Dz.Urz.MRiF.2017.30 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za styczeń 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.29 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za styczeń 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.28 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2017.42 | decyzja z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Żaganiu.

Dz.Urz.MON.2017.40 | decyzja z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach.

Dz.Urz.MON.2017.41 | decyzja z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze.

Dz.Urz.MON.2017.39 | decyzja z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 113/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.209 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 122/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.208 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 129/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.181 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 130/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.182 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 140/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.207 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1465/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.178 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1501/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.179 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1885/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.180 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 196/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.206 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 259/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.198 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2652/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.205 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2653/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.204 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2654/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.203 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2658/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.202 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2663/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.201 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2664/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.200 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2666/2015 i 2667/15.

Dz.Urz.ULC.2017.199 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2669/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.215 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 267/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.197 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2679/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.214 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2682/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.213 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2689/2015.

Dz.Urz.ULC.2017.212 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 285/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.196 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 288/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.195 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 385/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.183 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 649/2013.

Dz.Urz.ULC.2017.177 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 72/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.211 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 76/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.210 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 761/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.184 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 766/2012.

Dz.Urz.ULC.2017.185 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 840/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.186 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 851/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.187 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 852/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.188 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 853/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.189 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 855/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.190 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 856/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.191 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 861/2016.

Dz.Urz.ULC.2017.192 | komunikat z dnia 14 lutego 2017 r. | Akt indywidualny